Zakład Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych

Zakład Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych

Członkowie KN Logistics odwiedzili Zakład Logistyki w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Gospodarze przedstawili nam swój zakład oraz zaznajomili nas z zagadnieniami logistyki wojennej. Dowiedzieliśmy się m.in. o problemach wynikających z dostarczenia zapasów w rejony bezpośrednich działań zbrojnych wraz z przykładami z misji zagranicznych.

Dodatkowo mogliśmy przez chwilę poczuć się jak żołnierze zwiedzając pojazdy szkoleniowe należące do Zakładu Dziękujemy za mile spędzony czas w WSOWL oraz za opiekę na terenie jednostki Panu kpt. dr Wiktorowi Biernikowiczowi oraz pozostałym osobom które przyczyniły się do tej wizyty.