Szkolenie z Lean Managment

Członkowie naszego koła naukowego wzięli udział w wewnętrznym szkoleniu z zakresu Lean Management, a dokładnie z tematyki VSM – (ang. Value Stream Mapping) - mapowanie strumienia wartości. Szkolenie to przeprowadzi dla…

0 Komentarzy