MOD-LOG2015

MOD-LOG2015

W dniu 29 maja 2015r. KNLogistics było obecne na konferencji MOD-LOG2015 we Wrocławiu, organizowanej przez Koło naukowe Logistiqua z Międzynarodowej Wyższej Szkoly Logistyki i Transportu. Konferencja poświęcona była nowym trendom w logistyce i transporcie.