Nasi członkowie to przede wszystkim studenci Wydziału Mechanicznego, kierunków Transport oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, zwłaszcza studiujących lub planujących wybór specjalności Logistyka Stosowana na studiach drugiego stopnia. Jesteśmy jednak otwarci na wszystkich chętnych, których podobnie jak nas interesuje szeroka branża TSL.

Mamy także wielu tzw. „członków honorowych”, którzy to już zakończyli edukację, ale nadal mniej lub bardziej aktywnie, można rzec „zaocznie” uczestniczą w życiu Koła.