14. Forum Młodej Logistyki oraz Targi Pracy – Politechnika Warszawska

Nasi członkowie aktywnie uczestniczyli w dniach 05-06 marca 2015r. w „Targach Pracy Logistyki i Transportu” w Warszawie. Liczne dyskusje z pracodawcami przeplataliśmy z aktywnym uczestnictwem w konferencji i panelach dyskusyjnych. Szczególnym zainteresowaniem członków naszego koła naukowego cieszyła się sesja dyskusyjna z udziałem byłego wiceministra transportu Pana dr Andrzeja Massela. Chętnie prowadziliśmy aktywną rozmowę, zadawaliśmy wiele pytań, ale też sugerowaliśmy pewne zmiany polityki prokonsumenckiej przedstawicielom kolejowego…